Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Camu Oy

Vuorikatu 14

00100 Helsinki

info[ät]camu.fi

+359 9 2781420

Y-tunnus: 2959943-2

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Myymäläpäällikkö Joonas Reijonen

3. Rekisterin nimi

Camu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, kilpailuihin, arvontoihin tai muiden markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Markkinointiviestintää sähköpostitse lähetetään jos asiakas on verkkokauppaoston yhteydessä ilmaissut halunsa vastaanottaa uutiskirje.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ostohistoria kertyy myös asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut tilauksen yhteydessä verkkokaupassa tai myymälässä.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa ja esimerkiksi perintään liittyvissä asioissa.

Verkkosivustomme ylläpitäjällä on pääsy verkkokaupan asiakasrekisteriin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja (sähköpostiosoitetta) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän palveluntarjoajan (Mailchimp, USA) palvelimella EU:n ulkopuolella. Camu Oy:n uutiskirjeen tilaamalla tai ostoksen yhteydessä palvelun käyttöehdot ja tietosuoja-asetuksemme hyväksymällä annat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Camu Oy ottaa huomioon palvelun käyttöön liittyvät riskit ja tekee ne houmioiden tarpeelliset toimenpiteet hallinnolisesti ja tietoteknisesti, jotta datan väärinkäytön mahdollisuudet minimoidaan. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, jotka tätä työtehtävässään tarvitsevat.

9. Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Camu Oy:n asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Myymälässä tarkastuspyyntöä esitettäessä asiakkaalla on otava mukana henkilöllisyystodistus. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.  Mikäli asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

X